ΚΎΡΙΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Ισπανία: Το Covid-19 επηρέασε τους τομείς της τεχνολογίας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Όπως οι περισσότερες ΜΚΟ, το MigraCode προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η διδασκαλία τεχνολογικών δεξιοτήτων σε άτομα από ευάλωτες ομάδες για να αυξηθούν οι πιθανότητες απασχολησιμότητάς τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του πολιτιστικού και τεχνολογικού τομέα της Ισπανίας.

Συντάκτης Hania Eid, πριν από
[φόρμα ενεργής καμπάνιας=7 css=1]