ΚΎΡΙΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Στο Migracode της Βαρκελώνης προσπαθούμε να είμαστε καινοτόμοι: με το πρόγραμμα σπουδών μας, με τις μεθόδους διδασκαλίας μας, αλλά και με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ετήσιες εκθέσεις, αλλά εργαζόμαστε με μια αυτόματα ενημερωμένη έκθεση, δημόσια διαθέσιμη και 100% ενημερωμένη.

Οικονομικές και ετήσιες εκθέσεις

Το MigraCode Barcelona είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Open Cultural Center και, ως εκ τούτου, όλες οι οικονομικές και ετήσιες εκθέσεις μπορούν να βρεθούν στην κύρια ιστοσελίδα του Open Cultural Center. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω κουμπί για να μεταβείτε εκεί και να ανακαλύψετε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για τον αντίκτυπό μας.

[φόρμα ενεργής καμπάνιας=7 css=1]