ΚΎΡΙΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Το Migracode λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ζήτησης για εξειδικευμένα άτομα στον τομέα της τεχνολογίας και των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 2019 και συνεργαζόμαστε με άλλα σχολεία κώδικα στην Ευρώπη για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη κοινότητα εταιρειών και μαθητών, ώστε να προωθήσουμε τόσο την εργασιακή ένταξη όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση.


Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση, ιδίως όσοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε σε όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και έχουν την προθυμία να μάθουν, αλλά συχνά δεν είναι σε θέση να το κάνουν.

"Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κόσμο"Νέλσον Μαντέλα


Οι τέσσερις πυλώνες του MigraCode

1.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανοικτή πρόσβαση στο σχολείο μας

Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες για όλους και, ως εκ τούτου, η ακαδημία μας είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο και περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

ΠΩΣ;

> Χωρίς κόστος συμμετοχής

> 99% με εθελοντές

> Ένα πρόγραμμα σπουδών ανοικτού κώδικα

2.

ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ

Φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά

Προκειμένου να προωθήσουμε όχι μόνο την εργασιακή αλλά και την κοινωνική ένταξη, εργαζόμαστε για την ένταξη των νεοεισερχομένων και των υπηκόων των χωρών υποδοχής μέσω του προγράμματός μας και των εκδηλώσεών μας.

ΠΩΣ;

> (Διαδικτυακές) εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση ομάδων

> Συνδέοντας τους νεοεισερχόμενους με τους ντόπιους

> Συνεχής επαφή μέσω του Slack και των μαθημάτων

3.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προώθηση της ενσωμάτωσης της εργασίας

Είμαστε σε επαφή με πολλές εταιρείες τεχνολογίας στη Βαρκελώνη και γύρω από αυτήν και στοχεύουμε να βρούμε θέσεις εργασίας για τους μαθητές μας μετά την αποφοίτησή τους από το μάθημα κωδικοποίησης, με τη βοήθεια της κατάρτισης για την απασχολησιμότητα.

ΠΩΣ;

> Πολλοί εταίροι στον τομέα της τεχνολογίας

> Μια στοίβα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τεχνολογίας

> Άμεση υποστήριξη των σπουδαστών στην απασχολησιμότητα

4.

ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ

Προσφέροντας περισσότερα από απλή εκπαίδευση

Δεν υποστηρίζουμε τους μαθητές μας μόνο στην εκμάθηση κώδικα, αλλά προσφέρουμε επίσης εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, ψυχολογική υποστήριξη και άλλες μορφές πρόσθετης αλλά απαραίτητης υποστήριξης.

ΠΩΣ;

> Μια ομάδα υγείας με κοινωνικούς λειτουργούς και θεραπευτές

> Συνεργασίες με δικηγόρους

> Ένα ειδικό πρόγραμμα για τις φοιτήτριές μας


Με τη βοήθεια του Open Cultural Center

Μαζί με τους επαγγελματίες προγραμματιστές και τους φοιτητές μας διευρύνουμε συνεχώς την κοινότητά μας από ντόπιους, μετανάστες, πρόσφυγες, εταιρείες, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο μας. Όλη αυτή η διαδικασία είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία με τον οργανισμό που βρίσκεται πίσω από το MigraCode: το Open Cultural Center.


Ο 4ος πυλώνας μας: Υποστηρικτικός

CodeWomen

Το πρόγραμμά μας CodeWomen στο πλαίσιο του MigraCode προσφέρει στις φοιτήτριές μας μια πλατφόρμα υποστήριξης για την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων.

Ομάδα φροντίδας ψυχικής υγείας

Έχουμε έναν εσωτερικό κοινωνικό λειτουργό και διάφορους εθελοντές επαγγελματίες θεραπευτές που προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε πολλούς από τους μαθητές μας σε εβδομαδιαία βάση.

Νομική υποστήριξη

Έχουμε εθελοντές που κατευθύνουν τους μαθητές μας προς τη σωστή κατεύθυνση για τυχόν νομικές ερωτήσεις και συνεργαζόμαστε με άλλες ΜΚΟ για να προσφέρουμε περισσότερη υποστήριξη.

CodeBuddies

Για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μεγάλες εκπαιδευτικές προκλήσεις και ξεκίνησαν τον προγραμματισμό από το μηδέν, τους συνδέουμε με έναν σταθερό "CodeBuddy" κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μαθήματα Αγγλικών

Μέσω μιας καταπληκτικής συνεργασίας με το Oxford House Barcelona, προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα αγγλικών σε όλους τους μαθητές του MigraCode καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων τους.

Άλλη υποστήριξη

Ο εσωτερικός μας κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται με όλους τους εθελοντές μας και τους οργανισμούς-εταίρους για να παρέχει εξατομικευμένη πρόσθετη υποστήριξη στους μαθητές μας.

Οι διαφορετικές προοπτικές του MigraCode

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το ιστορικό των μαθητών μας, διαβάστε τη συνέντευξή μας με τον Mouaz, έναν μαθητή από την πρώτη μας ομάδα που ήρθε μέσω Ελλάδας από τη Συρία στη Βαρκελώνη.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΉ

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς και γιατί οι εθελοντές μας συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας και πώς χρησιμοποιούν το υπόβαθρό τους για να βοηθήσουν, διαβάστε αυτή τη συνέντευξη με έναν από τους εκπαιδευτές μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τις ιστορίες των αποφοίτων μας - από πού ήρθαν και πού βρίσκονται τώρα, δείτε αυτή τη σελίδα με διάφορες ιστορίες αποφοίτων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς οι φοιτήτριές μας υποστηρίζονται σε όλο το πρόγραμμά μας για την προώθηση της ένταξης των δύο φύλων, διαβάστε αυτό το άρθρο για το CodeWomen.


Συμμετέχετε στο πρόγραμμά μας

[φόρμα ενεργής καμπάνιας=7 css=1]