A Migracode Barcelona intentem ser innovadors: amb el nostre currículum, amb els nostres mètodes d’ensenyament i també en la manera com presentem els nostres resultats. Per això no tenim informes anuals, però treballem amb un informe actualitzat automàticament, disponible públicament i 100% actualitzat.

Informes financers i anuals

MigraCode Barcelona és un programa gestionat per l'Open Cultural Center i, per tant, tots els informes financers i anuals es poden trobar al nostre lloc web principal de l'Open Cultural Center. Utilitzeu el botó següent per anar-hi i descobrir totes les altres dades d’impacte.

[activecampaign form=7 css=1]