Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU

Reserva la teva plaça per participar en una formació professional gratuïta impartida pels professionals del sector que seguiran en el desenvolupament de noves capacitats de TIC.

Durada: Cursos de 40h
Modalitat: Aula virtual o híbrida.

Cost: 100% subvencionat. Els cursos formatius no tindran cost algun per als estudiants.
Condicions d'admissió: Els cursos estan reservats a dones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació o millora d'ocupació. Se priorizará a aquellas candidates que se encuentren desempleadas y/o residan en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Objectius: Aprova les possibilitats associades a les tecnologies digitals per a l'accés a la informació, el processament i l'ús per a la comunicació, la creació de continguts, la seguretat i la resolució de problemes d'acord amb el Marc de Competències Digitals per a la Ciutadania de la Unió Europea. .

L'actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb càrrega als fons procedents del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU
.

¡Regístrate ya en uno de nuestros 10 módulos de formación!

Aplica per al curs des d'aquí

Si voleu inscriure-us al curs, podeu prendre un minut per tornar a aquest formulari. Estarem contactant a la major brevetat per continuar amb el procés d'aplicació.

10 mòduls de cada un 40 hores per potenciar la teva carrera professional!

1 – Creació de continguts digitals
2 – Llenguatges HTML 5 i CSS 3
3 – Resolució de problemes en l'entorn digital
4 – Programació amb PHP i MYSQL
5 – Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques
6 – Edició i Creació de Sitios Web Multilingues
7 – Iniciació a la informàtica i competències
digitals bàsiques per a l'ocupació
8 – Búsqueda i gestió de la informació digital
9 – Comunicació i col·laboració amb
eines digitals
10 – Herramientes de gestió de continguts Web


Contingut formatiu

Podeu consultar les guies de cada curs aquí!

Objectiu general
Elaborar continguts digitals senzills en diferents formats, utilitzant les funcionalitats bàsiques de les eines digitals i reconèixer el llenguatge computacional i l'aplicació de la tecnologia digital en la fabricació d'objectes.

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Creació i edició de continguts digitals senzills – 20 hores
Mòdulo 2 Disseny, integració i reelaboració de continguts digitals senzills – 15 hores
Mòdul 3 Tecnologia digital i fabricació d'objectes – 5 hores

Modalitats d'impartició
Presencial i Teleformació

Durada total 40 hores. Del 07 al 21 de març de 2024, de 9:30 a 14:30.
Duració total de les tutories presencials: 2 hores

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.
Esta oferta formativa s'enmarca al programa “Treball i Formació. Línia TRANS, DLLD i DONA” del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Per ello, totes les candidates hauran de ser dones en situació de desempleo inscrites al Servicio Público de Empleo de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) que es troben en una de les situacions següents: Dones en situació de violència machista. Dones monoparentals. Dones en situació de vulnerabilitat social.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general: Adquirir els coneixements sobre les avantatges comparatives que aporten els estàndards HTML5 i CSS3 per a la simplificació de la construcció de pàgines web, en especial en les noves capacitats que aporten sobre continguts dinàmics i multimèdia.

Modalitats d'impartició: Presencial i Teleformació
Durada total 40 hores. Del 07 de març al 6 d'abril de 2024, amb classes virtuals els dimarts de 18:00 a 21:00 i dissabtes presencials de 10:00 a 17:00 (8 sessions en total).

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Identificar problemes tècnics senzills, aplicant solucions digitals de forma autònoma i actualitzar en estratègies, fonaments i funcionalitats de la tecnologia digital

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Fonaments bàsics de la tecnologia digital – 15 hores
Mòdul 2 Iniciació a l'aplicació de solucions digitals – 15 hores
Mòdul 3 Actualització digital i resolució de problemes tècnics senzills – 10 hores

Modalitats d'impartició: Aula virtual
Durada total 40 hores. Del 29 d'abril al 24 de maig del 2024, de 9:30 a 13:30.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general: Creeu i manteniu bases de dades amb el gestor de BBDD MySQL.

Modalitats d'impartició: Presencial i Teleformació
Durada total 40 hores. Del 23 d'abril al 18 de maig del 2024, amb classes virtuals els dimarts de 18:00 a 21:00 i dissabtes presencials de 10:00 a 17:00 (8 sessions en total).

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Obtenir i processar informació en un ordinador, utilitzant les funcions bàsiques de les aplicacions informàtiques d'oficina, així com adquirir competències digitals bàsiques que permeten aprofitar les possibilitats associades a les tecnologies digitals per a l'accés a la informació, el processament i l'ús per a la comunicació, la creació de continguts, la seguretat i la resolució de problemes d'acord amb el Marc de Competències Digitals per a la Ciutadania de la Unió Europea.

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Iniciació i recerca d'informació en entorns digitals – 13 hores
Mòdul 2 Comunicació i creació de continguts en entorns digitals – 13 hores
Mòdul 3 Iniciació a la informàtica – 14 hores

Modalitats d'impartició: Aula virtual
Durada total 40 hores. Del 29 d'abril al 17 de maig de 2024, de 16:00 a 21:00.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Crear llocs web amb base en múltiples llengües.

Relació de mòduls de formació
Mòdulo 1 El desenvolupament de llocs Web – 10 hores
Mòdulo 2 Estructures – 10 hores
Mòdul 3 estils avançats – 8 hores
Mòdul 4 Web, plurilingüisme i els seus abasts i responsabilitats – 12 hores


Modalitats d'impartició: Presencial y Teleformación – Les tutories s'impartiran en línia.
Durada total 40 hores. Del 21 de maig al 15 de juny del 2024, amb classes virtuals els dimarts de 18:00 a 21:00 i dissabtes presencials de 10:00 a 17:00 (8 sessions en total).

Requisits d'accés de l'alumnat / Acreditaciones / Titulaciones
Complir com a mínim algun dels següents requisits:
Certificat de professionalitat de nivell 1
Títol Professional Básico (FP Básica)
Títol de Graduat en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalent
Títol de tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
Certificat de professionalitat de nivell 2
Haber superado la prova d'accés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà
Haber superado qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Altres acreditacions/ titulacions
Formació relacionada amb llenguatges HTML i JavaScript

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Obtenir i processar informació en un ordinador, utilitzant les funcions bàsiques de les aplicacions informàtiques d'oficina, així com adquirir habilitats tecnològiques digitals que promouen, faciliten i milloren l'empleabilitat i el desenvolupament de negocis, en particular promogudes per dones conciliant la seva vida familiar i professional. , d'acord amb el Marc de Competències Digitals per a la Ciutadania de la Unió Europea.

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Competències digitals básicas per a la recerca d'ocupació per compte ajena – 13 hores
Mòdul 2 Competències digitals bàsiques per a l'ocupació per compte pròpia – 13 hores
Mòdul 3 Iniciació a la informàtica – 14 hores

Modalitats d'impartició: Aula virtual
Durada total 40 hores. Del 27 de maig al 18 de juny del 2024, de 16:00 a 21:00.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Elaborar continguts digitals senzills en diferents formats, utilitzant les funcionalitats bàsiques de les eines digitals i reconèixer el llenguatge computacional i l'aplicació de la tecnologia digital en la fabricació d'objectes.

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Creació i edició de continguts digitals senzills 20 hores
Mòdulo 2 Disseny, integració i reelaboració de continguts digitals senzills 15 hores
Mòdul 3 Tecnologia digital i fabricació d'objectes 5 hores

Modalitats d'impartició: Presencial i Teleformació
Durada total en qualsevol modalitat d'impartició: 40 hores. Data per confirmar.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit formatiu per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb l'aprofitament de la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Objectiu general
Aplicar estratègies de comunicació i col·laboració a través d'eines i aplicacions digitals amb la finalitat de participar en la societat digital.

Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Interacció i compartició d'informació i continguts digitals – 20 hores
Mòdul 2 Iniciació en la col·laboració entre persones i equips mitjançant eines digitals – 10 hores
Mòdul 3 Herramientas básicas de participación en la sociedad digital – 10 horas

Modalitats d'impartició: Aula virtual
Durada total en qualsevol modalitat d'impartició: 40 hores. Data per confirmar.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.

Modalitats d'impartició: Aula virtual
Durada total en qualsevol modalitat d'impartició: 40 hores. Pròximament s'anunciaran dates.

Requisits d'accés de l'alumnat
No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que han de posar les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.


Modalitat de teleformació
A més de l'indicat anteriorment, els participants han de tenir les destreses suficients per als usuaris de la plataforma virtual en la que recolza l'acció formativa.


Síguenos y participar en nuestros eventos

Únete a la comunitat de CodeWomen

Coneix més a prop de CodeWomen. Participa en un dels nostres esdeveniments a Barcelona!

No dudes en contactarnos si tens alguna duda

Informació pràctica

Contacte

Envia les teves preguntes a simon@migracode.org

Premeu Racó

Per a més informació sobre el projecte de CodeWomen
info@codewomenbarcelona.org

Síguenos en las redes

Les classes s'impartiran al centre de Barcelona.
L'equip formatiu confirmarà la ubicació exacta.

[activecampaign form=7 css=1]